ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
   

Αλέξανδρος Τσιρώνης
Αλιάκμονος 12, T.K. 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.-Fax: 2310 523762

E-mail: info@tixi.gr